Votre Visa avec VisaThaïlande.fr * Garantie.

วีซ่าฝรั่งเศส French Visa ประเภทของวีซ่าและวิธีการยื่นขอวีซ่ากับ TLScontact

วีซ่าประเทศฝรั่งเศสคืออะไร?

วีซ่าเปรียบเสมือนใบอนุญาตให้เราสามารถเดินทางเข้าประเทศปลายทางนั้นๆได้ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งในโซนยุโรปและอยู่ในกลุ่มเซงเก้น สำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่ได้ถือพาสปอร์ต วีซ่า หรือการ์ดเดอเซจู(titre de  séjour)ของประเทศฝรั่งเศสนั้น หากต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยประเภทของวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจุดประสงค์ในการเดินทางค่ะ

วันนี้ visathailande.fr จะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักประเภทของวีซ่าฝรั่งเศสและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่ากันค่ะ

วีซ่าเบลเยียม

ประเภทของวีซ่าฝรั่งเศส มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีจุดประสงค์ในการเดินทางแบบไหนบ้าง?

ประเภทของวีซ่าที่ต้องใช้หรือที่คนไทยต้องยื่นขอนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจุดประสงค์ในการเข้าพัก โดยประเภทของวีซ่าฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง เช่น เรียนต่อ ฝึกงาน ทำงาน ประชุมสัมนา ดูงาน ท่องเที่ยว เยี่ยมส่วนตัว(เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) ทางการแพทย์(รักษาตัว หรือสุขภาพ) แต่งงาน หมั้นหมาย ตั้งถิ่นฐานครอบครัว เป็นต้น

1. Schengen Visa หรือวีซ่าระยะสั้น

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสในเป็นระยะเวลาไม่เกินหรือ 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน สามารถทำการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ค่ะ

จุดประสงค์การเดินทาง:

การศึกษา / การแข่งขัน / การฝึกงาน
เหตุผลทางการแพทย์
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ/ทำงาน
เยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว
การตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหรือแฟน
วีซ่าเข้าประเทศสำหรับผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงถอนตัว
ราชการ

2. National Visa หรือวีซ่าระยะยาว

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสในเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ถึง 1 ปี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาว หรือเรียกว่า  National Visa เมื่อไปถึงฝรั่งเศสต้องทำการแจ้งขออนุญาติมีถิ่นที่อยู่กับ OFII หรือ Préfecture ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในระยะเวลาที่เราสามารถพำนักอยู่ที่ฝรั่งเศส วีซ่าระยะยาวใช้เหมือนกับวีซ่าเซงเก้น หมายความว่า เราสามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศในกลุ่มเซงเก้นได้ค่ะ

จุดประสงค์การเดินทาง:

เรียน / ฝึกงาน
การตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหรือแฟน (ผู้ใหญ่/ผู้เยาว์)
Talent Passport – International Talent
ราชการ
ทำงาน/ธุรกิจ
วีซ่ากลับเข้าประเทศ
วีซ่าเยี่ยมเยือนต่างๆ
อื่นๆ : ทหารผ่านศึก / ออแพร์ / อาสาสมัคร

3. Airport Transit Visa หรือ วีซ่าเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

สำหรับวีซ่า แอร์พอร์ตทรานซิทนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปในเขตเส้นทางเดินระหว่างประเทศของสนามบิน (international zone) ในเขตกลุ่มประเทศเซงเก้น เช่น CDG ที่ประเทศฝรั่งเศส ใช้เฉพาะการเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นค่ะ

วีซ่าเปลี่ยนเครื่องสนามบิน (ATV) มีสามประเภท:

A one-way ATV,อนุญาติให้ผ่านได้ทางเดียว แค่ 1 ประเทซในกลุ่มเซ้งเก้น;
A return ATV, อนุญาตให้เดินทางไป-กลับสนามบินผ่าน 1 หรือ 2 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น;
A multiple ATV, อนุญาตให้เดินทางผ่านหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น.

สำคัญมาก : ผู้ที่ถือวีซ่า ATV ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่เชงเก้น หากคุณมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสนามบินสองแห่งในเขตเชงเก้น หรือหากสนามบินที่คุณต้องการเข้าสู่ดินแดนฝรั่งเศสถูกปิดข้ามคืนระหว่างการเดินทาง คุณต้องถือวีซ่าเชงเก้นระยะสั้นที่ยังไม่หมดอายุ

วีซ่าเบลเยียม

คุณต้องการขอวีซ่าฝรั่งเศส และมองหาผู้ช่วยอยู่หรือไม่ ?

รายละเอียดของบริการ:

 • สื่อสารภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยตลอดการดำเนินการ ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเตรียมเอกสารภาษาฝรั่งเศสค่ะ พนักงานของเราให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทย และฝรั่งเสส
 • อัตรารวมค่าธรรมเนียมกงสุล (วีซ่า) และค่าธรรมเนียม TLS
 • พาไปยื่นเอกสารที่ TLS CONTACT
 • ทำการนัดหมายที่ TLS CONTACT
 • กรอกแบบฟอร์มคำขอ
 • แปลเอกสารที่จำเป็น (เอกสารที่ไม่จำเป็นต้องรับรองสถานทูต หรือกงสุล)
 • ความช่วยเหลือในการสมัครประกันการเดินทาง
 • แนะนำหรือเขียนจดหมายแนะนำตัวให้กับผู้สมัคร
 • แนะนำหรือเขียนจดหมายให้กับสปอนเซอร์ รวมถึงใบเชิญ
 • ตั๋วเครื่องบินในการขอวีซ่า
 • พิมพ์เอกสารที่จำเป็น

สามารถติดต่อเราได้ที่ Email : visathailande.fr@gmail.com

Line id : tefaneso

WhatsApp en cliquant ici +66 971 650 630

หรือกรอกข้อมูลของคุณที่นี้ แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปโดยเร็วที่สุดค่ะ :
กรุณากรอกข้อมูล